April

Bemærk ny dato.
30. april 2019 kl. 18.30
Ivan – og Putin – ved hvor du bor
samt velkommen til jubilarer og nye medlemmer.
Efter 2. Verdenskrig igangsatte Sovjet unionen verdens største kortlægnings kortlægnings-projekt. Det omfattede ikke alene det sovjetiske landterritorium, men også resten af verden, herunder en række lande, hvor Sovjet unionen kunne tænke sig at have interesser – især militære interesser. Og det omfattede i høj grad også Danmark.
Det hemmelige sovjetiske kortlægningsprogram over Danmark og ikke mindst Warschawapagtens planlagte angreb på Sjælland, hvor Den kongelige Livgarde lå forrest i Køge Bugt. Her i 2019, rumler det jo voldsomt i øst, så - - - -
Det er samtidig også aftenen hvor vi byder velkommen til alle medlemmer, der har haft rundt jubilæum indenfor det sidste år.Alle foreningens øvrige medlemmer er naturligvis også velkomne. Der bydes på foredrag samt tre stk. luksus smørrebrød, en øl, en snaps, kaffe/kage for kun kr. 125.- Betaling for mad og drikkevarer direkte til banken på nr. 1551 konto 3161028487.  Forenings og hæderstegn bæres denne aften, og vi glæder os til at se alle den 30. april kl. 18.30 i Cafe´Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte.  Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig til Hans Larsen, tlf. 4588 5118  e-mail hans.vera@mit.bolignet.dk eller til Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673  senest onsdag. den 24. april.