Marts

4. marts 2019 kl. 18.30
STORMØDE – HØVELTE
De 4 foreninger i Nordsjælland er gået sammen om et møde i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte til et meget spændende IT-møde om Cyper-kriminalitet – Hacking – Overvågning. Foredrag af edb-sikkerheds ekspert Peter Flittner der har 25 års erfaring med IT farer/trusler. Senest som direktør i en globalt førende online udbyder af software til overvågning. PF. vil komme med gode råd til hvordan vi sikrer vores computere og smartphones bedst muligt. Arrangementet starter kl. 18.30 med spisning, og deltagelse heri koster 100 kr. Tilmelding skal ske senest mandag, d. 18. februar til Hans Larsen e-mail: hans.vera@mit.bolignet.dk tlf. 45 88 51 18 eller til Jørgen Skov Andersen tlf. 45 88 66 73 e-mail: joergen@skovandersen.dk Fordi arrangementet foregår på Garderkasernen, må vi bede jer om at være meget præcise ved tilmeldingen med angivelse af,
hvem I er, ellers kommer I ikke forbi vagten.