Marts

INVITATION TIL FANEINDVIELSE VED NORDRE BIRKS GARDERFORENING.

Det vil være bestyrelsen i Nordre Birks Garderforening en fornøjelse at se foreningens medlemmer med ledsager til faneindvielse på Lyngby Rådhus, da det er lykkedes os at få samlet penge ind til en ny fane, som nu er klar til indvielse.

Arrangementet foregår i Kommunalbestyrelsessalen, og det begynder kl. 18.30.

Efter fanen er indviet vil der blive budt på en let anretning, hvorunder Livgardens Tambourer vil underholde.
Påklædning: Daglig påklædning. Foreningstegn/ærestegn kan bæres.

Der vil blive udsendt en særskilt invitation på mail/brev til alle medlemmer med tilmelding. 
Modtager man ikke denne bedes man rette henvendelse til Jørgen Skov Andersen på mail: joergen@skovandersen.dk"