November

15 meter skydning. Den 11. november er første skydedag i november måned, og her er vores damer velkommen.