Vedtægter
LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING
Foreningen er stiftet i 1941.
Motto: For Kongen og vort land
Vedtægter for Nordre Birks Garderforening
Foreningens navn er: Nordre Birks Garderforening.
§ 1 Medlemmer


Foreningen består af  medlemmer, æresmedlemmer og særlige medlemmer.
I foreningen, der er upolitisk, kan som medlemmer optages personer der er eller har været tjenstgørende i »Den kongelige Livgarde«.
Som særlige medlemmer kan optages personer, der er positivt stemt overfor Gardersagen, det kan f.eks. være enker efter tidligere medlemmer, pårørende til i international tjeneste udsendte gardere. Ingen, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen uden at have fået æresoprejsning. Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

For at se alle vedtægterne klik her.......